Traxx Diesel, diesel met een plus

Diesel is diesel, of toch niet? Sommige diesels hebben namelijk iets méér… Neem nu TRAXX, onze verbeterde EN590 diesel voor de off-road sector. Met TRAXX Diesel lopen uw motoren zuiniger, stoten minder CO2 en fijn stof uit, en verkleint de kans op slijtage en bacteriegroei aanzienlijk.

TRAXX Diesel is speciaal ontwikkeld voor gebruik in moderne dieselmotoren en voor bedrijven met een eigen tankinstallatie. Dankzij zijn sterke reinigende werking en hoge cetaangetal lopen motoren efficiënter, en dus zuiniger en schoner. Bovendien bevat TRAXX Diesel een bacteriebestrijder waardoor de kans op bacteriegroei en verstopte filters tot een absoluut minimum beperkt wordt.

TRAXX Diesel biedt u de volgende voordelen:

  • Tot 5% zuiniger dan standaard EN590 diesel
  • Minder uitstoot van CO2 en fijn stof
  • Optimale bescherming tegen bacteriegroei en verstopte filters
  • Voldoet volledig aan de EN 590 norm voor dieselolie
  • Getest op de testbank en in de praktijk volgens internationale testprocedures

Kortom: TRAXX Diesel, de diesel die uw kosten reduceert en zichzelf terugverdient

voor GRATIS en direct advies over onze producten!

Rijnen-Brandstoffen BV

Uw totale energieleverancier sinds 1919